Welkom

Welkom bij Floriad, financieel advies voor het midden- en kleinbedrijf!

De naam Floriad is een samentrekking van floreren (groeien) en adviseren. Floriad geeft op een heldere en concrete wijze financieel advies én ondersteuning aan het midden- en kleinbedrijf.  U kunt bij ons onder andere terecht als u vastloopt met uw financieringsaanvraag, als u tijdelijk in (financiële) problemen verkeert, als u een sparring partner nodig heeft of als u hulp nodig heeft bij uw administratie. Wij geven u de ondersteuning, die u nodig heeft om de weg naar herstel en verdere groei te vinden.

De missie van Floriad is om op een duidelijke en transparante wijze het midden- en kleinbedrijf advies en ondersteuning te geven. Daar waar de behoefte op dat moment ligt. Floriad schrijft geen dikke ondernemingsrapporten. Wij richten ons op concrete actieplannen en zoeken verbinding met de ondernemer en zijn financiers om tot een gezamenlijke oplossing te komen.